Profil

Hukuk bürosunun kurucularından Stefanie Feil ve Hülya Genc staj döneminde tanışmış ve 2002 yılında Genc & Feil hukuk bürosunu kurmuşlardır.

Çeşitli dallarda uzmanlaşmış olarak müvekkillerine en verimli ve hızlı çözümleri sağlamayı amaç edinmiş olmakla birlikte dinamik yapısı ve donanımı ile şirketlere ve özel kişilere hizmet vermektedir.
Genç & Feil hukuk bürosu, ön planda ululararası medeni hukuk ve uluslararası aile hukuku üzerine çalışmaktadır. Özellikle Türk vatandaşlarının başvurmasından dolayı ve dil bilgisi ve kültürel yakınlılıktan ötürü, türk hukuku ile ilgili davalar ağırlıktadır.

Diğer büyük çalışma alanı nakliye ve taşımacılık hukukudur. Bu daldaki uzun yıllık tecrübe ve deneyimden dolayı Genc & Feil hukuk bürosu taşımacılık sektöründe çıkabilecek tüm sorunlara çözüm bulabilmektedir. Bu daldaki değişken yasalar ve sorunlara cevap vermek amacıyla Avukat Stefanie Feil nakliye hukuku uzman avukatlık kurslarını yapmaktadır ve yakın zamanda uzmanlık ünvanını elde edecektir.

 

Avukatlar

Hülya Genç

Adana / Türkiye doğumlu olan Hülya Genc , çocukluğunu Almanya’nın Münih kentinde geçirmiştir. Lise eğitimini iki dilli olarak bitirdiğinden dolayı Tükçe‘ye sözlü ve yazıli hakim olmaktadır.

Yüksek tahsilini Münih Ludwig-Maximilian üniversitesinde tamamlayarak, hukuk stajını BMW şirketinin personel bölümünde iş hukuku üzerine yapmıştır.
Genc & Feil hukuk bürosunun kurucularından olarak bayan Hülya Genc 2003 senesinden itibaren avukat olarak çalışmaktadır.

Iş hukukunun yanı sıra uzmanlık alanı olarak aile hukukunu seçmiştir. Buna bağlı olarak özellikle Türk Aile Hukuku üzerine çalışmaktadır. Aile hukuku üzerine uzman avukatlık stajlarını başarı ile biritmiş olmakla birlikte uzman avukat ünvanını yakında alacaktır.

 

Stefanie Feil

1971 Münih doğumlu Bayan Stefanie Feil, ilkokul ve lise eğitimini Münih’de almıştır. Yüksek tahsilini siyasi bilimler ve hukuk dalında Würzburg ve Münih‘de yapmıştır.

Stajını Bavyere Radyo ve Televizyon kurumunun hukuk bölümünde gerçekleştirmistir. Hukuk eğitimini tamamladıktan sonra, Bavyera Radyo ve televizyon kurumunda ve nakliye ve taşıma hukuku üzerine uzmanlaşmış bir avukatlık bürosunda çalışmıştır.

Bu deneyimlerinden dolayı Bayan Feil taşıma ve nakliye hukuku ile ilgili davaları üstlenmekle birlikte, yakında uzman avukatlık ünvanını alacaktır. Diğer yanda genel medeni hukuk ve trafik hukuku üzerine çalışmaktadır.

 

Çalışma alanları

Aile hukuku

Aile hukukunun en önemli bölümü boşanma hukukudur. Boşanma davasının açılmasıyla birlikte nafaka, mal rejimi, ve velayet gibi sorular çıkabilir. Bu sorulara en iyi şekilde önlem alabilmek için, ayrılmadan önce hukuki danışma almak çok önemlidir.

Resmi evlilik olmadan da fiili birlikteliklerden kişiler arasında hukuki sorunlar çıkabilir. Bu özellikle müşterek çocuklar var ise veya müşterek mal edinildiyse problemlere yol açabilir.

Genc & Feil hukuk bürosu özellikle uluslararası aile hukuku üzerinde çalışmaktadır. Almanya’da yaşayan Türk vatandaşların veya sonradan Alman vatandaşlığına geçmiş olan vatandaşların aile davalarında ayrı kanunlar geçerli olabilir. Doğru kanunun kullanılması nafaka veya mal rejimi konusunda önemli ayrılıklar getirebilir.

Aber auch für Paare ohne Trauschein können nach einer Trennung juristische Auseinandersetzungen folgen, sofern gemeinsame Kinder vorhanden sind oder gemeinsames Vermögen, insbesondere Immobilien angeschafft wurden.

Iş hukuku

Iş hukuku, iş veren ve işçinin arasında çıkabilecek tüm sorunlarla ilgilenir. Özellikle zayıf pozisyonda olan işçinin haklarını korumak üzere geliştirilmiş bir hukuk dalıdır. Almanya’da geçerli olan (Kündigungsschutzgesetz) haksız çıkışlara karşı güvence verir.

Iş hayatı boyunca her işçi sürekli iş hukukunun temelleri ile karşılaşır. Gerek iş sözleşmesi ve sözleşmenin içeriği olsun, gerek çıkış, izin veya maaş hakları olsun, anlaşmazsızlıkar tarafları iş mahkemesine taşıyabilir.

Cıkış üzere iş mahkemesine başvurnak isteyenlerin dikkat etmesi gereken mühlet 3 haftadır. Haksız çıkışa karşı açılacak dava bu süre içinde açılması gerekir. Cıkışın sebepsiz olduğu veya haksız sebepler üzere verildiği tespit edilirse, iş yerinin kayıbı parasal tazmin edilebilir (Abfindung).
Hamileler, çocuk bakımında olan anne veya babalar, meslek eğitimi alanlar veya engelliler iş hukukunun özel koruma altına aldığı şahıslardır.

Büyük işletmelerde çalışanlar veya sendika üyeleri (Gewerkschaftsmitglieder) ayrıca toplu iş sözleşmelerine (Tarifvertrag) dikkat etmeleri gerekir. Işçi temsilciliği (Betriebsrat) işçinin haklarını korumak üzere kurulmuştur.

Yukarıdaki bilgiler aynı zamanda iş yeri sahibi olanlar için de geçerlidir ve dikkate alınması gerekir.

Für Arbeitnehmer in größeren Betrieben und Arbeitgeber sind Kenntnisse der Rechtsstellung der Tarifparteien und der Arbeitnehmervertretung (Betriebsrat), die im jeweiligen Bereich gültigen ggf. allgemeinverbindlich erklärten Tarifverträge, sowie Rechtmäßigkeit und Konsequenzen von Arbeitskämpfen von Bedeutung.

Trafik hukuku

Trafik hukuku trafik kazaları sonucu taşıt araçları veya araç yaya arasında çıkabilecek sorunlarla ilgilenir.

Kusur 100% oranla karşı tarafta ise, bu tarafın kasko sigortası tüm zararı karşılamak zorundadır. Alacaklı olan tarafın zararı düşük tutma zorunluluğu hem kiralık arabada hem de bilirkişi masrafları için geçerlidir.

Bilirkişi raporu masrafları: Genelde delil tespiti için gerekmektedir. Ancak küçük hasarlarda bilirkişi raporu gerekli olmayabilir. Bu durumlarda tamirhanenin yapacağı maliyet tahmini (Kostenvoranschlag) yeterlidir.

Kiralık araba: Şayet tamirat süresince araba kiralamak gerekiyorsa, kendi arabanızın kategorisinden değil de bir düşüğünden kiralamanız tavsiye ediliyor.

Manevi tazminat: Kazadan ötürü bir yaralanma söz konusu ise, yaralılın genelde manevi tazminat hakkı vardir Tazminatın yüksekliği yaralanmanın ağırlığına ve tedavinin sürecine bağlıdır. Her halukarda kazadan sonra bir doktora başvurulması önemlidir.

Kira hukuku

Ev sahibi ve kiracının arasındaki sözleşmenin bitmesiyle birlikte, taraflar arasında evin hali üzerine bir takım sorunlar çikabilir. Burada son senelerde çıkan yargıtay kararlarına göre kiracıya yüksek şekilde eve bakma ve onarma sorunluluğu üstleyen sözleşmelerin geçersiz olduğuna karar vermiştir. Özellikle bu bakım ve onarım işlerinin belli seneler zarfında halledilmesini ön gören mukaveler geçersizdir ve kiracı evi onarım yapmadan bırakabilir. Kira mukavelelerinin bir hukukuçu tarafından incelenmesi, kiracının haklarını korunmasını sağlar.

Şayet sözleşme bu anlamda geçersiz ise, ev sahibi depozitoyu (Kaution) onarımda kullanma gerekçesiyle geri tutamaz.

Evden çıkmak isteyen kiraci, kira sözleşmesini istifa süresinden önce fesh etmek istiyorsa evsahibiyle anlaşmadığı müddetce tek taraflı gerçekleştiremez ve kontrata bağlıdır. Istifa süreleri (Kündigungsfrist) kira sözleşmesinde belirlenmemiş ise, kanuni istifa süreleri geçerlidir. Ev tahliye edilse bile kontrat sonuna kadar veya istifa süresinin bitimine kadar evsahibi kiraları hukuken talep etme hakkına sahiptir. Ancak feshin haklı nedenleri bulunması durumunda ev sahibi feshi kabul etmek zorundadır.

Taşıma ve Nakliye Hukuku

Modern taşımacılık sektöründe, nakliyeci, malı nakletmenin yanı sıra oraganizasyon, depolama, paketleme, komisyon ve bilge verme gibi işlerle de ilgilenmelidir. Bu çok taraflı işlerden doğabilecek sorunlarda çok çesitlidir.

Taşımacılikla ilgili kanuni düzenlemeler ayrı ayrı yasalara dağılmış durumdadır. 1999 yılında yürürlüğe giren reform yasası da bu hususta açık bir çozüm getirmemiştir.

Ulusal nakliye hukukunun Alman Ticaret Kanununa (Handelsgesetzbuch) entegre edilmesine rağmen, nakliye hukukunda çeşitli yasalar geçerlidir. Bu özellikle uluslararası değinimi olan durumlarda söz konusudur.

Hangi kanunun hangi durumda uygulandığını belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplamak gerekir:
– Nakliyat ülkelerarası mi gerçekleştirilecektir ?
– Işi üstlenen taşıyıcı (407 HGB), carrier (1CMR, 1WA), veya nakliyeci midir ?
– Hangi mal taşınacaktır?
– Hangi taşıma aracı kullanılacaktır?

Tarafların arasındaki sözleşmeye dahil edilmiş olması şartıyla, Almanya’da yasal düzenlemelerin yanı sıra, genel taşımacılık işlem şartları (ADSp) geçerlidir. Nakliye hukukunda, özellikle sorumluluk sınırlanmalarına dikkat edilmelidir.

Genel medeni hukuk

Genel medeni hukuk şahısların aralarındaki tüm ilişkileri ayarlar ve temelini medeni kanunda bulur (Bürgerliches Gesetzbuch). Burada en önde sözleşme ve tazminat hukuku gelir. Cıkabilecek sorunlar gündelik hayat kadar çeşitlidir.

Bu anlamda bir şahısa be kuruma karşı bir hakkınızın olduğunu düşünüyorsanız, bize danışabilirsiniz.

Özel Hukuk Bölümleri – Şiddete karşı koruma yasası

Aile içinde veya ayrı şekilde şiddete maruz kalan şahıslar Almanya’da Gewaltschutzgesetz adındaki kanunla koruma altına alınmıştır. Şiddet sadece fiziksel olmaksızın psikolojik anlamda da kullanılır.

Burada en önde, erkeğin kadına uyguladığı baskı, yıldırma, boyun eğdirme amacı güden, erkek şiddeti gelir. Şiddete maruz kalan kişi, şiddet uygulayan aleyhine cezai yönden şikayet (Anzeige) etmek dışında Gewaltschutzantrag denilen medeni davayı açabilir.

Bu davayla şiddet uygulayanın madurun yanına yaklaşması ve kontağa girmesi yasaklanır. Madur olan ayrIca bu yolda şiddet uygulayanın evden ayrılmasını elde edebilir. Cikan karara aykırı davranan yüksek para cezalarına çarptırılır, veya ceza evine girmesi ön görülür.

Angeordnet werden durch das Gericht meist Betretungs-, Kontakt- und Näherungsverbote, sowie die Androhung von Geld- und Freiheitsstrafen bei Zuwiderhandlungen.)

İletişim

Genc & Feil Rechtsanwälte
Rosenheimer Straße 78
81669 München

fon: +49(0)89.74 74 77 98
fax: +49(0)89.74 74 77 21

Stefanie Feil | stefanie.feil@genc-feil.com
Hülya Genç | huelya.genc@genc-feil.com

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d5372.595903870357!2d11.591643927059105!3d48.127141352611865!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x479ddf78b121f163%3A0x5aa918bd687abe72!2sRosenheimer+Str.+78%2C+81669+M%C3%BCnchen!5e0!3m2!1sde!2sde!4v1530871554554" width="100%" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>